ראשי חדשותמקומי תוצאות תחרות גביע העצמאות לילדים בענפי הדקר והחרב – סייף