ראשי חדשותמקומי קשת צעיר מראשון לציון בשיא ישראלי חדש