ראשי חדשות פרנסיס נגאנו משתף את התסכול שלו בהמתנה לקרב מול סטיפה מיוצ’יץ’