ראשי חדשות עימות בין יואל רומרו ליוריה הול מתוכנן לאוגוסט