ראשי סרטונים סרטון – הגנה כנגד איום אקדח מלפנים: קרב מגע למתקדמים עם איתי גיל לוחם ומדריך לחימה בימ”מ