ראשי חדשותמקומי ספורטאי השנה של התאחדות אילת לספורט לשנת 2019