ראשי כושר ובריאות נלחם בשקט: אורן אברבנאל, חירש מלידה – מלמד הגנה עצמית לשומעים