ראשי חדשותחו"ל הצלחות יפות לנבחרת ישראל קדטים בסייף בתחרות בצרפת