ראשי לייפסטיילאלופים ג'ו ג'יטסו בצל הקורונה: תומר אלראי