ראשי כושר ובריאות בין קופים ובני אדם: אפקט קוף מספר 100